Загальні збори акціонерів 10 листопада 2017 року

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МIЖНАРОДНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ”

 (код ЄДРПОУ 36285564, місцезнаходження 01014 м. Київ вул. Мічуріна, буд. 54-А, 4 поверх, офіс 119)

Повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів відбудуться 10.11.2017, місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: 01014, м. Київ, вул. Мічуріна, будинок 54-А, 4 поверх, офіс 119. Початок зборів: об 11:00. Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів акціонерів з 10.00 до 10.45 за місцем проведення Зборів. Для реєстрації та участі у зборах акціонери повинні мати при собі паспорт, або інший документ, що посвідчує особу, для уповноважених осіб – паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 06 листопада 2017р.

Проект порядку денного:

1. Визначення чисельності лічильної комісії Товариства, строку дії її повноважень та обрання персонального складу.

Проект рішення: Затвердити одноособовий склад лічильної комісії Товариства, строк дії її повноважень – до переобрання на наступних Загальних зборах та обрати персональний склад: Голова Комісії Бурлаченко Сергій Миколайович.

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування, в тому числі кумулятивного голосування.

Проект рішення: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, в тому числі кумулятивного голосування: бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування засвідчуються печаткою Товариства.

3. Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати Голову Загальних зборів акціонерів Товариства – Президента Приватного акціонерного товариства «Міжнародна інвестиційна група» Воробйова Якова Анатолійовича та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства – члена Наглядової ради Товариства Поворозник Тетяну Олегівну.

4. Приведення Статуту Товариства у відповідність до вимогам чинного законодавства шляхом внесення до нього змін та  затвердження його у новій редакції.

Проект рішення: привести Статут Товариства у відповідність до вимогам чинного законодавства шляхом внесення до нього змін та затвердження його у новій редакції.

5. Приведення Положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Ревізора», «Про Виконавчий орган» у відповідність до вимогам чинного законодавства шляхом внесення до них змін та  затвердження їх у новій редакції.

Проект рішення: привести Положення Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Ревізора», «Про Виконавчий орган» у відповідність до вимогам чинного законодавства шляхом внесення до них змін та  затвердження їх у новій редакції.

6. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та внесення відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:  Визначити особою, уповноваженою на підписання Статуту Товариства в новій редакції Голову Загальних зборів акціонерів Товариства – Президента Приватного акціонерного товариства «Міжнародна інвестиційна група» Воробйова Якова Анатолійовича та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства – члена Наглядової ради Товариства Поворозник Тетяну Олегівну. Визначити особою, уповноваженою на внесення відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань Голову правління Товариства Дубового Олександра Федоровича з правом видачі довіреності на уповноважених осіб.

7. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства:

Голова Наглядової ради – Бурлаченко М.М.

Член Наглядової ради – Поворозник Т.О.

8. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що можуть укладатися з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.

Проект рішення: Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється із складу кандидатур, запропонованих акціонерами Товариства.

9. Припинення повноважень Ревізора.

Проект рішення: Припинити повноваження Ревізора Товариства Воробйова Я.А.

10. Обрання Ревізора.

Проект рішення: Обрання Ревізора здійснюється із складу кандидатур, запропонованих акціонерами Товариства.

11. Заснування інших юридичних осіб.

Проект рішення: Заснувати, за пропозицією акціонерів Товариства, інші юридичні особи.

12. Вхід Товариства до складу учасників господарських товариств.

Проект рішення: Увійти до складу учасників господарських товариства за пропозицією акціонерів Товариства.

 

 

Для ознайомлення акціонерів з матеріалами підготовки до Зборів –  звертатись за адресою: 01014, м. Київ, вулиця Мічуріна, будинок 54-А, 4 поверх, офіс 119. Посадова  особа  Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Заступник Голови правління Товариства Бурлаченко Сергій Миколайович.

Пропозиції щодо проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів будуть прийматися в строк, встановлений чинним законодавством, за адресою: 01014, м. Київ, вулиця Мічуріна, будинок 54-А, 4 поверх, офіс 119.

Адреса веб-сайту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МIЖНАРОДНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ», на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://mek.in.ua.

 

Голова правління                                                                                Дубовой О.Ф.Залишити відповідь