Бюлетень звичайний пустий

ПрАТ “Міжнародна енергетична компанія” у зв’язку із скликанням наглядовою радою Товариства на 27.12.2022 року дистанційних річних загальних зборів, публікує бюлетень для голосування з питань порядку денного (крім кумулятивного голосування)

Завантажити