Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у річних Загальних зборах, що відбудуться 04.09.2020 року.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у річних Загальних зборах, що відбудуться 04.09.2020 року.

Для участі у річних Загальних зборах необхідно надати:

акціонерам фізичним особам — паспорт;

керівникам акціонерів — юридичних осіб:  паспорт та витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

батькам дітей акціонерів — свідоцтво про народження дитини і свій паспорт;

представникам акціонерів — паспорт і  посвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах.