Інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (10.04.2018р.)

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (10.04.2018р.) становить 400 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (10.04.2018р.) становить 400 шт.