Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
д/н д/н 01.01.1970 д/н д/н
Опис Лiцензiй та дозволiв Товариство не отримувало.

_______________

* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.Залишити відповідь