Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

 

Процентні облігації

 

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплачених процентів за звітний період (грн.) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
01.01.1970 д/н д/н 0 0 Документарні іменні 0 0 д/н 0 01.01.1970
Опис Облiгацiй та iнших цiнних паперiв в звiтному роцi Товариство не випускало

 

Дисконтні облігації

 

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8
01.01.1970 д/н д/н 0 0 Бездокументарні іменні 0 01.01.1970
Опис Облiгацiй та iнших цiнних паперiв в звiтному роцi Товариство не випускало

 

Цільові (безпроцентні) облігації

 

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9
01.01.1970 д/н д/н 0 0 Бездокументарні іменні 0 д/н 01.01.1970
Опис Облiгацiй та iнших цiнних паперiв в звiтному роцi Товариство не випускало


Залишити відповідь