Регулярна інформація за 2013 рік

 

Назва: Приватне акцiонерне товариство “Мiжнародна енергетична компанiя”
ЄДРПОУ: 36285564
Рік: 2013
Кількість розміщень регулярної інформації за звітний період 1
Дата першого розміщення 30.04.2013
Дата останнього розміщення 30.04.2013

Опубліковано: 30.04.2013р

Титульний аркуш Подивитися
Зміст Подивитися
Основні відомості про емітента Подивитися
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента Подивитися
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента Подивитися
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента Подивитися
Інформація про загальні збори акціонерів Подивитися
Інформація про випуски акцій емітента Подивитися
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) Подивитися
Інформація щодо вартості чистих активів емітента Подивитися
Інформація про зобов’язання емітента Подивитися
Інформація про стан корпоративного управління Подивитися
Річна фінансова звітність Подивитися
Інформація щодо аудиторського висновку Подивитися

Залишити відповідь