Архивы за месяц: Июль 2017

Річна інформація за 2014 рік

Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.   Голова правлiння Бурлаченко Сергiй Миколайович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. 14.04.2015 (дата) … Продолжить чтение

Опубликовано в Новости | Оставить комментарий

Спростування недостовірної інформації

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МIЖНАРОДНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ” (код ЄДРПОУ 36285564) Спростування У регулярній річній інформації емітента цінних паперів за 2014 рік розміщеної у загальнодоступній базі даних НКЦПФР на веб-сайті www.stockmarket.gov.ua, на власній веб-сторінці Товариства http://mek.in.ua/?page_id=259, в бюлетені «Відомості НКЦПФР» № 76(2080) … Продолжить чтение

Опубликовано в Новости | Оставить комментарий