Архивы рубрики: Новости

Загальні збори акціонерів 10 листопада 2017 року

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МIЖНАРОДНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ”  (код ЄДРПОУ 36285564, місцезнаходження 01014 м. Київ вул. Мічуріна, буд. 54-А, 4 поверх, офіс 119) Повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів відбудуться 10.11.2017, місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: 01014, м. Київ, вул. Мічуріна, … Продолжить чтение

Опубликовано в Новости | Оставить комментарий

Річна інформація за 2014 рік

Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.   Голова правлiння Бурлаченко Сергiй Миколайович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. 14.04.2015 (дата) … Продолжить чтение

Опубликовано в Новости | Оставить комментарий

Спростування недостовірної інформації

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МIЖНАРОДНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ” (код ЄДРПОУ 36285564) Спростування У регулярній річній інформації емітента цінних паперів за 2014 рік розміщеної у загальнодоступній базі даних НКЦПФР на веб-сайті www.stockmarket.gov.ua, на власній веб-сторінці Товариства http://mek.in.ua/?page_id=259, в бюлетені «Відомості НКЦПФР» № 76(2080) … Продолжить чтение

Опубликовано в Новости | Оставить комментарий

Річна інформація емітента цінних паперів за рік 2016

Відкрити Завантажити

Опубликовано в Новости | Оставить комментарий

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Відкрити Завантажити

Опубликовано в Новости | Оставить комментарий

Повідомлення про внесення змін до порядку денного Загальних зборів акціонерів, що відбудуться 14.04.2017 року.

Повідомлення про внесення змін до порядку денного Загальних зборів акціонерів, що відбудуться 14.04.2017 року.   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІЖНАРОДНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»(код ЄДРПОУ 36285564, місцезнаходження 01004, м. Київ, вул. Горького 7-В) повідомляє, що до порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів, які … Продолжить чтение

Опубликовано в Новости | Оставить комментарий

Загальні збори акціонерів 14 квітня 2017 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІЖНАРОДНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 36285564, місцезнаходження 01004, м. Київ, вул. Горького 7-В) Повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 14.04.2017, місце проведення річних загальних зборів: 01014, м. Київ, вул. Мічуріна, будинок 54-А, 4 поверх. Початок зборів: … Продолжить чтение

Опубликовано в Новости | Оставить комментарий

Загальні збори акціонерів 08 квітня 2016 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІЖНАРОДНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 36285564, місцезнаходження 01004, м. Київ, вул. Горького 7-В)         Повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 08 квітня 2016 року за адресою: 01014, м. Київ, вулиця Мічуріна, будинок 54а, 4 поверх. Початок … Продолжить чтение

Опубликовано в Новости | Оставить комментарий

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

  Дата прийняття рішення  Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада*  Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки … Продолжить чтение

Опубликовано в Новости | Оставить комментарий

Чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 09 листопада 2015 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІЖНАРОДНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 36285564, місцезнаходження 01004, м. Київ, вул. Горького 7-В) Повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 09 листопада 2015 року за адресою: місто Київ, вул. Архітектора Городецького 10, оф. 41.   Початок зборів: об … Продолжить чтение

Опубликовано в Новости | Оставить комментарий